8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

กสร. ประชุมหารือกับผู้แทนองค์กรนายจ้างและผู้แทนองค์กรลูกจ้าง ร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอภัยในการทำงาน

Post on 31 ตุลาคม 2561
by Osh7
ฮิต: 267