8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

งานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี) ประจำปี 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

Post on 25 กรกฎาคม 2561
by Osh7
ฮิต: 768

  

  

วันที่ 25  กรกฎาคม  2561 นายวิโรจน์ จันทร์สุนทรภาส ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และกรรมการผู้บริหาร สมาคม/ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 8 จังหวัดในเขตภาคตะวันตก(นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี) ประจำปี 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  ซึ่งการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ เสริมสร้างความรู้ตามมาตรฐานกฎหมายในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง เครือข่าย จป. และเครือข่ายสถานศึกษาในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรี โครงการ Safety Thailand ทั้งนี้ เพื่อการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในเชิงป้องกันและลดอันตรายจากการทำงาน อนึ่งงานในวันนี้ประกอบด้วยการสัมนาทางวิชาการด้านกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย การปฐมพยาบาลช่วยชีวิตและกู้ชีพ  ออฟฟิตซินโดรม...