8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

อธิบดี กสร. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉิน (Ministry of Emergency Management : MEM)

Post on 13 กรกฎาคม 2561
by Osh7
ฮิต: 251

 

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉิน (Ministry of Emergency Management : MEM) นำโดย Ms.Gejin Zhao อธิบดีกรมนโยบายและระเบียบข้อบังคับ และคณะ ในโอกาสเข้าหารือแลกเปลี่ยนระหว่างคณะผู้แทนจีนและคณะผู้แทนไทยเพื่อพัฒนาการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยระหว่างทั้งสองประเทศ ในโอกาสนี้ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และในเวลา 11.20 น. คณะผู้แทนจากระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉินได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคาร Smart Job Center กระทรวงแรงงาน

นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน นำคณะผู้แทนจากระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉิน (Ministry of Emergency Management : MEM) ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคาร Smart Job Center ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน โดยมี นางกิตติมา วิญญูวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศความปลอดภัยในการทำงาน นายทวีสิทธิ์ บุญธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ