8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

ช่อง Youtube ศปข.7

ศปข.7 (ราชบุรี)

795547
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
736
488
736
790824
13747
34574
795547

Your IP: 192.168.2.69
2021-07-25 23:47

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่อง Youtube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

 

รู้ทันความไม่ปลอดภัยจาก Case Study EP.3

โฟล์คลิฟท์

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โดย ✅กดติดตาม ✅กดSubscribe
✅ กดไลค์ ✅ กดแชร์ ✅ กดกระดิ่งแจ้งเตือน
"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"

กสร. เตือนนายจ้างแจ้งรายชื่อสารเคมีอันตรายภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีอยู่ในครอบครอง

Post by osh7
on 14 สิงหาคม 2561
ฮิต: 447

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างที่มีการใช้สารเคมีอันตราย ปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยแจ้งรายชื่อสารเคมีอันตรายภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีอยู่ในครอบครอง ฝ่าฝืนมีความผิด

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556 กำหนดให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครอง ต้องจัดทําบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามแบบที่กําหนด พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อของสารเคมีอันตรายต่อกสร.ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครอง

อธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนั้นภายในเดือนมกราคมของทุกปีนายจ้างต้องแจ้งบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย และรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายที่มีอยู่ในครอบครองต่อกสร. ด้วย จึงขอให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนจะมีความผิดโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีต้องการทราบรายชื่อสารเคมีอันตรายหรือแบบแจ้งรายชื่อ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.oshthai.org หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128-39 ต่อ กลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

กสร. เตือนสถานประกอบกิจการระวังไฟไหม้ช่วงลอยกระทง

Post by osh7
on 22 พฤศจิกายน 2561
ฮิต: 339

กสร. เผย “ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ” ผลตอบรับดี

Post by osh7
on 12 กรกฎาคม 2561
ฮิต: 428

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ ได้รับการตอบรับที่ดี หลังเปิดให้บริการมีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 15,000 คน พร้อมเชิญชวนทุกฝ่ายร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ณ อาคาร Smart Job Center กระทรวงแรงงาน ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 มีผู้ให้ความสนใจเข้าใช้บริการแล้ว 15,209 คน จาก 441 องค์กร โดยแรงงานนอกระบบมากที่สุด จำนวน 8,569 คน คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือสถานประกอบกิจการ 294 แห่ง 3,704 คน หน่วยงานราชการ 117 แห่ง 1,789 คน สถานศึกษา 30 แห่ง 673 คน และบุคคลทั่วไป 1,104 คน ตามลำดับ

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสนใจและการให้สำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการสร้างให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานผ่านชุดนิทรรศการเสมือนจริง ด้วยการทดสอบและสัมผัสได้ด้วยตนเอง อาทิ สถานีการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล สถานีเรียนรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย สถานีการทำงานบนที่สูง เป็นต้น จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยแจ้งความประสงค์การเข้าเยี่ยมชมได้ที่ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ โทรศัพท์ 0 2245 0542 หรือเว็บไซต์ www.oshthai.org


กสร. เปิดโครงการขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAH M-OSH (ASEAN Migrant OSHNET) ในจังหวัดนครราชสีมา

Post by osh7
on 30 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 261

              นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAH M-OSH (ASEAN Migrant OSHNET) ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. เป็นกิจกรรมการส่งเสริม การปฏิบัติตามกฎหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ประสานงาน แรงงานอาเซียน 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถสร้างสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยแก่ลูกจ้าง พนักงานในสถานประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในโอกาสนี้นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน ได้บรรยายในหัวข้อการสร้างชมรมจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย Safety culture ในสถานประกอบกิจการ ให้กับผู้เข้าอบรมซึ่งประกอบด้วยผู้ทำหน้าที่ประสานงาน แรงงานอาเซียน 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 3 (จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี) จำนวน 120 คน ณ โรงแรมแคนทารี โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

กสร. เผยผลสอบนายจ้างเครนถล่ม พบผิดกฎหมายความปลอดภัย

Post by osh7
on 02 ธันวาคม 2562
ฮิต: 451