8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

ช่อง Youtube ศปข.7

ศปข.7 (ราชบุรี)

795513
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
702
488
702
790824
13713
34574
795513

Your IP: 192.168.2.69
2021-07-25 22:49

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่อง Youtube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

 

รู้ทันความไม่ปลอดภัยจาก Case Study EP.3

โฟล์คลิฟท์

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โดย ✅กดติดตาม ✅กดSubscribe
✅ กดไลค์ ✅ กดแชร์ ✅ กดกระดิ่งแจ้งเตือน
"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"

กสร. เชิญชวนร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” รับสมัครบัดนี้-31 พ.ค.61

Post by osh7
on 22 มีนาคม 2561
ฮิต: 374

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนสถานศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 มุ่งสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2561

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.จัดกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561 เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา เป็นเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา มุ่งลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา รวมถึงการศึกษานอกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสถานศึกษาที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จะได้รับรางวัลดีเด่น ซึ่งสถานศึกษาที่ได้รับเป็นปีแรกจะได้รับโล่รางวัล ปีที่ 2-4 ติดต่อกันได้รับประกาศนียบัตรเกียรติยศ และโล่รางวัลดีเด่นเมื่อได้รับรางวัลเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน สำหรับสถานศึกษาที่มีคะแนนตั้งแต่ 80 แต่ไม่ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ จะได้รับประกาศนียบัตรชมเชย

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และจัดทำเอกสารรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด โดยต้องเป็นผลงานตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 และเป็นผลงานจริงที่ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.oshthai.org และส่งใบสมัคร แบบเสนอชื่อพร้อมเอกสารรายละเอียดได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดในเขตที่ตั้งของสถานศึกษาของท่าน โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2561

กสร. เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพ “จป.” ภาคตะวันออก เร่งพัฒนาเครือข่ายเข้มแข็ง

Post by osh7
on 27 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 295

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นเรื่องสารเคมีอันตรายแก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 6 จังหวัดภาคตะวันออก

              นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืนเรื่องสารเคมีอันตราย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ตำนานป่ารีสอร์ท จังหวัดระยอง ว่า กสร. ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ "แรงงานปลอดภัยสุขภาพอนามัยดี" โดยเน้นการทำงานเชิงบูรณาการเพื่อลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน การมีส่วนร่วมในการทำงานของเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานเพื่อเป็นกลไกการทำงานในการเฝ้าระวังความปลอดภัยและโรคอันเนื่องจากการทำงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กสร. ได้เดินหน้าดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน อย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่มีความเสี่ยงให้กับภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการ และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้พร้อมทั้งประสบการณ์ให้แก่เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เฝ้าระวังความปลอดภัยในการทำงานและโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน พัฒนาความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับกฎหมายโดยอาศัยการบูรณาการตามแนวทางประชารัฐเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)

             นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับในวันนี้ กสร. ได้จัดอบรมสัมมนาตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นเรื่องสารเคมีอันตรายให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารและระดับวิชาชีพ จากสถานประกอบกิจการในจังหวัด ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี ตราด และระยอง รวม 110 คน ให้สามารถดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กสร. เตือนนายจ้างอย่าลืมจัดซ้อมหนีไฟประจำปี

Post by osh7
on 06 มิถุนายน 2561
ฮิต: 400

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับลูกจ้างในการป้องกันอัคคีภัย และสามารถเผชิญเหตุได้อย่างมีสติซึ่งจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ รวมทั้งลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ กสร.จึงขอให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวขอให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายทศพล กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอนอกจากจะช่วยลดความสูญเสียจากอัคคีภัยได้แล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีต่อไป หากนายจ้าง ลูกจ้างมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128-39 หรือที่หน่วยงานในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศ

กสร. เตรียมประกาศกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยคนทำงานที่สูง ย้ำนายจ้างต้องจัดมาตรการพร้อมดูแลความปลอดภัยลูกจ้าง

Post by osh7
on 22 พฤษภาคม 2561
ฮิต: 285

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานที่ที่อันตรายจากการตกจากที่สูงวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย พ.ศ. .... มุ่งคุ้มครองความปลอดภัยของลูกจ้างที่ทำงานที่สูง ย้ำนายจ้างต้องจัดมาตรการพร้อมดูแลความปลอดภัยลูกจ้าง

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานที่ที่อันตรายจากการตกจากที่สูงวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยมีสาระสำคัญ อาทิ กำหนดให้นายจ้าง จัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยเพื่อการทำงานในที่สูง ดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมตลอดเวลาที่ลูกจ้างทำงาน รวมไปถึงการบำรุงรักษาและตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยก่อนใช้งาน กรณีที่ลูกจ้างทำงานในที่สูงหรือที่ลาดชัน นายจ้างต้องจัดให้มีนั่งร้าน ราวกั้นหรือรั้วกันตก เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการป้องกันอันตรายจากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย นายจ้างต้องจัดให้มีราง ปล่อง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมป้องกันอันตรายจากวัสดุสิ่งของกระเด็น ตลอดจนกำหนดเขตอันตรายและติดป้ายเตือน รวมทั้งจัดให้มีสิ่งปิดกั้นเพื่อป้องกันลูกจ้างได้รับอันตรายจากการตกลงไปภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ ทั้งนี้ หากนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า การยกร่างกฎหมายดังกล่าวก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้และคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้างที่ทำงานที่สูงได้อย่างทั่วถึง ซึ่งขณะนี้กฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ระหว่างนำส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา เพื่อเตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย

กสร. เตือนนายจ้างแจ้งข้อมูลอันตรายให้ลูกจ้างรู้ หากให้ทำงานกับสารเคมี

Post by osh7
on 29 สิงหาคม 2561
ฮิต: 359

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายทราบและเข้าใจวิธีการในการทำงานที่ถูกต้อง พร้อมย้ำลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือที่นายจ้างจัดทำเพื่อความปลอดภัย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556 กำหนดให้นายจ้างที่ให้ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบและเข้าใจวิธีการในการทำงานที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมลูกจ้างให้ปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว ในการนี้ให้นายจ้างจัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย คำแนะนำลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันอันตราย ความหมายของข้อมูลที่มีบนฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายด้วยจึงขอให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนจะมีความผิดโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของลูกจ้างขอให้ปฏิบัติตามวิธีการทำงานที่ถูกต้องและปลอดภัยตามคู่มือการปฏิบัติงานที่นายจ้างจัดทำขึ้นอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128 -39