8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

ช่อง Youtube ศปข.7

ศปข.7 (ราชบุรี)

795553
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3
739
742
790824
13753
34574
795553

Your IP: 192.168.2.69
2021-07-26 00:00

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่อง Youtube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

 

รู้ทันความไม่ปลอดภัยจาก Case Study EP.3

โฟล์คลิฟท์

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โดย ✅กดติดตาม ✅กดSubscribe
✅ กดไลค์ ✅ กดแชร์ ✅ กดกระดิ่งแจ้งเตือน
"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"

กสร. พอใจซ้อมหนีไฟศาลากลางทั่วประเทศ ใกล้ครบ 100%

Post by osh7
on 23 กรกฎาคม 2561
ฮิต: 430

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผย โครงการซ้อมดับเพลิง-หนีไฟ ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศได้ผลน่าพอใจ คาดครบ 100% ภายในสิงหาคม 2561 นี้ พร้อมเตรียมซ้อมใหญ่กระทรวงแรงงาน 1 ส.ค. ตั้งเป้าเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เอกชน ตามนโยบาย Safety Thailand

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยผลการดำเนินงานตามโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐที่ได้กำหนดเป้าหมายให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ว่า ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย โดยสามารถดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเรียบร้อยแล้ว 74 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 97 ทั้งนี้ยังคงเหลืออีก 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจะฝึกซ้อมให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561 และจังหวัดพังงา จะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2561 เนื่องจากมีการก่อสร้างศาลากลางหลังใหม่ จากผลการฝึกซ้อมดังกล่าวถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจที่หน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการทำงานให้เกิดขึ้น ตลอดจนจัดให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 นี้ ณ กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยจะมี การจำลองสถานการณ์จริงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่บุคลากรของกระทรวงแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ อีกทั้งจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจและหน่วยราชการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย Safety Thailand


กสร. มอบเกียรติบัตรสปก.ต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ กว่า 300 แห่ง

Post by osh7
on 11 กันยายน 2561
ฮิต: 387

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดพิธีมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ให้แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ 357 แห่ง เน้นเป็นตัวอย่างด้านการบริหารจัดการและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ และระดับจังหวัด(กรุงเทพมหานคร)วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กทม. ว่า การจัดกิจกรรมสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนประการหนึ่งของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีเป้าหมายในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน (Preventive Safety Culture) ผ่านการสร้างความตระหนักรู้และการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ควบคู่ไปกับการผลักดันส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีสอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถเป็นต้นแบบให้สถานประกอบกิจการอื่นให้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นได้ซึ่งจะช่วยให้ลดอัตราการประสบอันตรายและการเกิดโรคจากการทำงานลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

รองอธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีได้รับเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กสร.กำหนด ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศซึ่งเป็นคณะกรรมจากส่วนกลาง สำหรับในปี 2561 มีสถานประกอบกิจการที่ได้รับเกียรติบัตร "สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศจำนวน 357 แห่ง ทั้งนี้ในงานดังกล่าว

ยังได้มีการมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลดีเด่นและชมเชยระดับจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกจำนวน 29 แห่งด้วย


 

กสร. รับนโยบาย “บิ๊กอู๋” ตั้งเป้าคุ้มครองแรงงานทั่วถึง เน้นนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ขยายความร่วมมือทุกภาคส่วน

Post by osh7
on 06 ธันวาคม 2560
ฮิต: 360

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับนโยบาย รมว.แรงงาน เน้นนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ขยายความร่วมมือทุกภาคส่วน พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานลงสู่ระดับท้องถิ่น ตั้งเป้าแรงงานต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างทั่วถึง

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายที่มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยในส่วนของกสร. ได้เร่งรัดให้แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยเฉพาะการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing และการป้องกันมิให้มีการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย รวมไปถึงการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ด้วยการตรวจและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ทั้งนี้ กสร. ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ กำชับทุกหน่วยงานให้ทำงาน เชิงรุก เน้นตรวจบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะในกิจการกลุ่มเสี่ยง กุ้ง ปลา อ้อย/น้ำตาล เครื่องนุ่งห่ม และ การตรวจแรงงานเด็กในทุกกิจการ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในระดับชุมชน ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการป้องกันและคุ้มครองแรงงานประมงไทย โดยการตรวจแรงงานประมงแบบบูรณาการในเขตน่านน้ำไทย

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานได้มีการขยายเครือข่ายการดำเนินงานตามโครงการ Safety Thailand จากเดิมที่มี 6 กระทรวง โดยเข้าร่วมเพิ่มเติมอีก 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงศึกษาธิการ และอีก 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมเป็นภาคีดำเนินงาน รวมเป็นเครือข่ายของ 10 กระทรวง + 4 หน่วยงานภาคี นอกจากนี้ กสร. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานลงสู่ระดับท้องถิ่น โดยบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานสู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน” โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยอาชีวอนามัยประเทศไทยระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานสู่คนทำงานทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

กสร. รณรงค์คนรุ่นใหม่ทำงานปลอดภัยและสุขภาพดี

Post by osh7
on 19 เมษายน 2561
ฮิต: 339

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญร่วมงาน "คนรุ่นใหม่ทำงานปลอดภัยและสุขภาพดี" เนื่องในวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2561 มุ่งสร้างจิตสำนึก ก่อเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้กำหนดให้วันที่ 28 เมษายนของทุกปี เป็นวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมแนวคิดในการสร้างจิตสำนึกและก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างยั่งยืน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่นายจ้าง ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับประเทศสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศทั่วโลก กสร. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ทำงานปลอดภัยและสุขภาพดี โดยได้กำหนดจัดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "คนรุ่นใหม่ทำงานปลอดภัยและสุขภาพดี (Generation Safe and Healthy)" ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า กสร.จึงขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่มาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานร่วมกันภายในงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2561 ซึ่งภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ "การสร้างทัศนคติคนรุ่นใหม่ให้ทำงานด้วยความปลอดภัยและมีสุขภาพ" โดย นายปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานฟรี ได้ที่ https://goo.gl/yi7Bsr ภายในวันที่ 24 เมษายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 0 2448 9128 ต่อ 503


 

กสร. รุดสอบเหตุเพลิงไหม้โรงงานเครื่องสำอาง นนทบุรี

Post by osh7
on 04 ธันวาคม 2561
ฮิต: 495