8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

ช่อง Youtube ศปข.7

ศปข.7 (ราชบุรี)

795463
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
652
488
652
790824
13663
34574
795463

Your IP: 192.168.2.69
2021-07-25 21:42

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่อง Youtube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

 

รู้ทันความไม่ปลอดภัยจาก Case Study EP.3

โฟล์คลิฟท์

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โดย ✅กดติดตาม ✅กดSubscribe
✅ กดไลค์ ✅ กดแชร์ ✅ กดกระดิ่งแจ้งเตือน
"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"

กสร. คุมเข้มด้านความปลอดภัย จัดอบรมวิทยากรป้องกันอัคคีภัย

Post by osh7
on 29 มีนาคม 2561
ฮิต: 334

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คุมเข้มงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ตั้งเป้าถ่ายทอดให้ลูกจ้าง นายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเกิดอันตรายจากการทำงาน

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรป้องกันและระงับอัคคีภัยว่า กสร. ได้ออกใบอนุญาตให้นิติบุคคล เป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน สามารถดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นเครือข่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ลูกจ้างและนายจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน รวมทั้งความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดกับสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ วิทยากรฝึกอบรมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องไปยังนายจ้าง ลูกจ้าง จึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมไปถึงต้องได้รับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีการป้องกันอัคคีภัยที่ทันสมัยและต้องคำนึงคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพด้วย

นายทศพล กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้วิทยากรของหน่วยงานฝึกอบรมมีองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเจตนารมณ์ และรายละเอียดของกฎหมาย รวมทั้งแนวทางในการนำกฎหมายไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กสร. จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นวิทยากรจากหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับใบอนุญาตในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวม 280 คน โดยมีมุ่งเน้นให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดสู่นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กสร. จัดโครงการ “การเสริมสร้างวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนความรู้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง” ประจำปี ๒๕๖๑

Post by osh7
on 03 กันยายน 2561
ฮิต: 887

  

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การเสริมสร้างวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนความรู้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง” ประจำปี ๒๕๖๑ และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” โดยมีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงาน และนายประภาส ศิลปรัศมี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องไทรโยค โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการดังกล่าว กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนความปลอดภัยฯ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของกองทุนความปลอดภัยฯ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน