5a0e40edaccbf251f8df220a6bbda631.jpg

ช่อง Youtube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ช่อง Youtube ศปข.7

ศปข.7 (ราชบุรี)

907484
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
642
1330
5965
889831
1972
49939
907484

Your IP: 192.168.2.69
2021-12-02 13:17

ปลอดภัยไปด้วยกัน

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.31 การดำเนินการเมื่อครอบครองสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.32 สาระสำคัญกฎกระทรวงฯ ที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 (1)

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.33 สาระสำคัญกฎกระทรวงฯ ที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 (2)

กิจกรรมจากความร่วมมือของเครือข่าย สมาคม/ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันตก ภาคเอกชน และภาครัฐ ที่ดำเนินการจัดงานในโอกาสวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 12 พฤศจิกายน 2564

Post on 15 พฤศจิกายน 2564
by osh7
ฮิต: 30

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ กลางแจ้ง อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน  อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ผู้คนกำลังยืน อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน                               อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง  อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง                               อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง   อาจเป็นรูปภาพของ 17 คน และ ผู้คนกำลังยืน

ศปข.7 (ราชบุรี) ขอประขาสัมพันธ์ กิจกรรมจากความร่วมมือของเครือข่าย สมาคม/ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันตก ภาคเอกชน และภาครัฐ ที่ดำเนินการจัดงานในโอกาสวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

📍โดยจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ให้กับ ครู อาจารย์ บุคลากรสถานศึกษา (โรงเรียน)🔥👷🏻🧯 จำนวน 50 ท่าน

📍ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

📍ก่อนการเข้าอบรมได้มีการตรวจคัดกรองโควิด-19 โดย Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ครูเสือ เซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

📍ณ ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี