8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

ข่าวความปลอดภัยในการทำงาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

กสร.ย้ำนายจ้าง ต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างอย่างน้อยเดือนละครั้ง

Post by Osh7
on 07 สิงหาคม 2561
ฮิต: 186

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยกฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ย้ำนายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องฝ่าฝืนมีความผิด

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ว่าในกรณีที่มีการคำนวณค่าจ้างให้กับลูกจ้างเป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือระยะเวลาอื่นที่ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง อย่างไรก็ตามถ้านายจ้างและลูกจ้างได้มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง เช่น กำหนดให้มีการจ่ายค่าจ้างทุก 15 วัน หรือสัปดาห์ละครั้ง ก็ให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มว่า สำหรับกรณีที่มีการคำนวณค่าจ้างนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ให้จ่ายตามกำหนดเวลาที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงกัน กสร.จึงขอให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง หากฝ่าฝืนจะมีความผิดโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นายจ้างหรือลูกจ้างที่มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3


กสร. เดินหน้ามาตรฐานแรงงานเฉพาะด้าน เตรียมรับฟังความคิดเห็น 17 ส.ค.นี้

Post by Osh7
on 03 สิงหาคม 2561
ฮิต: 228

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการจัดทำมาตรฐานแรงงาน เฉพาะด้าน พร้อมเชิญชวนผู้สนเข้าร่วมในวันศุกร์ที่ 17 ส.ค. 61 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ กทม. ตั้งเป้าเป็นทางเลือกให้สถานประกอบกิจการเข้าสู่มาตรฐานแรงงานง่ายขึ้น

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำมาตรฐานแรงงานเฉพาะด้านที่แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ว่า การจัดทำมาตรฐานดังกล่าว เป็นการส่งเสริมและเป็นทางเลือกให้สถานประกอบกิจการที่มีความพร้อมในแต่ละด้านได้นำไปปฏิบัติเฉพาะด้านนั้น ๆ ก่อน ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อเนื่องจนดำเนินการได้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ต่อไป ซึ่งขณะนี้ กสร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำร่างมาตรฐานเฉพาะด้าน ทั้ง 3 ด้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ก่อนที่จะนำไปใช้ปฏิบัติจริง กสร. ได้กำหนดจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ นำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างมาตรฐานเฉพาะด้านให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ รัชดา ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า กสร. จึงขอเชิญชวน นายจ้าง ลูกจ้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานตามวันเวลาดังกล่าว โดยสามารถสำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โทรศัพท์ 0 2246 8294, 0 2246 8370 นอกจากนี้ยังสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th ได้อีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดร่างมาตรฐานดังกล่าวเพื่อศึกษารายละเอียดได้ที่ http://tls.labour.go.th


กสร. ประกาศผลรางวัล Thailand labour Management Excellence Award 2018

Post by Osh7
on 25 กรกฎาคม 2561
ฮิต: 313

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศผลคัดเลือกสถานประกอบกิจการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม Thailand Labour Management Excellence Award 2018 บ.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ คว้า 2 รางวัล ขนาดใหญ่และกลาง บ.ซันเด้น คว้าสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก เตรียมเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 23 สิงหาคมนี้

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. ได้กำหนดจัดพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 Thailand Labour Management Excellence Award 2018 แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมที่สามารถดำเนินการได้ถูกต้องครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน คือ มีผลงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน รวมทั้งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ขณะนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้ สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (โรงงานอยุธยา) ขนาดกลาง บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (โรงงานโรจนะ) และขนาดเล็ก ได้แก่ บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า สถานประกอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 3 แห่ง จะเข้ารับในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นในแต่ละด้าน คือ ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยและ      รางวัลอื่น ๆ อีก 481 รางวัลด้วย


กสร. ห่วงใยนายจ้าง ลูกจ้างได้รับผลกระทบ “เซินติญ” สั่งดูแลเต็มที่

Post by Osh7
on 31 กรกฎาคม 2561
ฮิต: 258

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงใยนายจ้าง ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากพายุ "เซินติญ" ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดูแลให้คำแนะนำด้านแรงงาน ขอนายจ้างเห็นใจลูกจ้างบ้านน้ำท่วม เดินทางไม่ได้

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเซินติญทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มใน 19 จังหวัด อาทิ กาญจนบุรี ตาก เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เป็นต้น ส่งผลให้ประชาชน สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง รวมไปถึงพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน กสร.ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ดังกล่าวได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาทิ การดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า และขอความร่วมมือให้นายจ้างดูแลลูกจ้างโดยเฉพาะสถานประกอบกิจการที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และขอให้ผ่อนผันเรื่องเวลาการทำงานให้ลูกจ้างที่ที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วม หรือกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ขอให้นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลา

อธิบดีกสร. สำหรับสถานประกอบกิจการ นายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จนส่งผลเกี่ยวกับการทำงาน สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วน 1506 กด 3


กสร. ใช้ GLP ดัน “สีคิ้วโมเดลสู่อุตสาหกรรมและเกษตรยั่งยืน”

Post by Osh7
on 25 กรกฎาคม 2561
ฮิต: 272

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมมือเกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา ส่งเสริม GLP ในกิจการมันสำปะหลัง ร่วมขับเคลื่อนสีคิ้วโมเดลสู่อุตสาหกรรมและการเกษตรอย่างยั่งยืนต้นแบบ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.ได้ร่วมมือกับบริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเลขานุการสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้นำชุมชน สถานประกอบกิจการและแกนนำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสีคิ้วโมเดลสู่อุตสาหกรรมและการเกษตร อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP โดยได้มีการให้ความรู้และประโยชน์ของการนำ GLP ไปใช้ในกิจการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้ชุมชนตำบลมิตรภาพในอำเภอสีคิ้ว จำนวน 9 หมู่บ้าน นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี หรือ GLP (Good Labour Practices) ไปใช้ในกิจการมันสำปะหลังตลอดห่วงโซ่การผลิต

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า พื้นที่ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นตำบลนำร่องในการขับเคลื่อน " สีคิ้วโมเดลสู่อุตสาหกรรมและการเกษตรอย่างยั่งยืนต้นแบบ" ในมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม ซึ่งในมิติภาคสังคมยั่งยืนนั้น กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่นำ GLP ไปใช้ในกิจการของตนจะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าถึงสิทธิแรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ใช้แรงงานบังคับ มีค่าตอบแทนที่ถูกต้อง มีความปลอดภัยในการทำงานโดยเฉพาะการใช้สารเคมี มีเสรีภาพ มีสวัสดิการที่เหมาะสม และแสดงให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รับรู้ถึงการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบ ทางสังคมด้านแรงงานของผู้ประกอบการไทยอีกทางหนึ่งด้วย