8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

ข่าวความปลอดภัยในการทำงาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

กสร. ขอความร่วมมือให้ลูกจ้างหยุดวันที่ 4 และ 7 ก.ย. ชดเชยสงกรานต์